Биопак получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата е предоставяне на средства за микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на ликвидността на предприятието и преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Общата стойност на проекта е 10 000,00лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 8500,00лв.

Държавно финансиране: 1500,00лв.

Начало: 23.06.2020г.

Край: 23.09.2020г.